Amfora v Římě vzpomínala na Ivetu Bartošovou…

V rámci mše celebrované kardinálem Miloslavem Vlkem ve vatikánské basilice Sv. Petra, byla věnována vzpomínka a modlitba Ivetě Bartošové.

Iveta provedla svůj první čestný výkop v Zákolanech u Kladna 16. června 1985 a ten poslední v Letohradu 14. září 2008. Byla účastnicí památného zájezdu Amfory do Rakouska a Itálie v roce 1989. Čest její památce !