Aprílové Evergreeny se krásně nesly stodolou…

V sobotu 1.4.2023 přivítala pořad „České a světové evergreeny“ citlivě zrekonstruovaná Obecní stodola v Úhonicích. Kromě tradičních protagonistů Pavla Větrovce a Petra Salavy se představil i bavič Milan Pitkin. Spokojení diváci si ze soutěží odnesli pěkné dárky a symbolická vítězka i láhev Prosseca. Jako asistentka a rozhodčí se do programu zapojila i zastupitelka Úhonic ing. Hana Knight. Vymezených 90 minut uteklo jako voda a končilo se velkým potleskem.. FOTO: Matěj Salava