Arnošt Cup podesáté…

Tenisový Arnošt Cup, pořádaný stavební firmou Arnošt Tismice, se v Doubravčicích uskutečnil 6.6.2013 už podesáté.

Centrální tenisový dvorec byl sice dost měkký, ale vydržel. Turnaje se zúčastnilo 15 hráčů (mezi nimi Antonín Panenka a Milan Pitkin) a jedna hráčka (Eva Jordáková), . Dalších několik desítek přátel Milana Jordáka se přijelo jen podívat. Přítomné pozdravila i zpěvačka Jitka Zelenková. Konečné pořadí: třetí místo shodně Michal Naidr – Petr Salava a Milan Jordák – Jiří Šmídák, druhé místo Petr Sommer- Milan Pitkin a první místo Ladislav Poupa – Luboš Holý.