„Císař Salava“ už visí…

Petr Salava už ve své výstavní síni umístil obraz, který ho prezentuje, jako císaře Rudolfa II. Autorem obrazu je výtvarník Roman Řehák. FOTO: AS PRESS