Partner Amfory MUDr. Bedřich Wasserburger slavil…

Ve čtvrtek 25.9.2014 proběhla v Havířově velká sláva.

Dlouholetý partner Amfory MUDr. Bedřich Wasserburger za účasti primátora města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka slavnostně otevřel nové oddělení magnetické rezonance a laboratoře v rámci Domu Zdraví v Havířově. Amforu zastupovali Petr Salava a Karel Štědrý. Karel, stejně jako Jan Kalousek, hostům zazpíval a Petr Salava oba zpěváky uvedl. Na akci spolupracoval i další partner Amfory spol. CENTR GROUP.