Petr Salava a Jan Berger u sochy Panny Marie z Exilu…

V úterý 7. května 2019, v rámci akce pořádané Ministerstvem zahraničních věcí ČR, byl připomenut historický i současný význam Čechů v zahraničí. Mezi hosty, kteří uctili 25.výročí instalace sochy Panny Marie z Exilu v areálu Strahovského kláštera, byli současný opat Daniel, emeritní opat Michael, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, představitelé Senátu ČR, velvyslanci, zástupci krajanských spolků a také Petr Salava, který se s Amforou s krajany v zahraničí mnohokrát potkal, stejně jako Jan Berger, který působil řadu let ve Švýcarsku a jeho syn tam dodnes žije. O hudební vystoupení se postaral houslový virtuóz Jaroslav Svěcený, který zahrál skladbu Ave Maria i českou státní hymnu. Socha Panny Marie z Exilu  byla zhotovena z carrarského mramoru v Římě v roce 1954 v dílně italského sochaře Alessandra Monteleone. Její financování pocházelo z peněžních sbírek českých krajanů v USA a Kanadě. Poté, co byla posvěcena papežským nunciem K. Micarou posvěcena, byla následně převezena do USA a vztyčena na zahradě českého benediktýnského opatství Lisle u Chicaga. V USA zůstala dalších 40 let. Roku 1993 byla socha konečně převezena do svobodné vlasti a dne 7. května 1994 za přítomnosti kardinála Miloslava Vlka vztyčena na současném místě, na zahradě Strahovského kláštera. FOTO: AS PRESS