Petr Salava opět otcem …

V pondělí 24.8.2015 převzal Petr Salava adopční listinu ZOO Praha, podepsanou jejím ředitelem Miroslavem Bobkem.

Dokument potvrzuje adopci gekona obrovského. Petr podporuje pražskou ZOO pravidelně a tentokrát díky dobrému nápadu kamaráda Ivana Rejmona !