Přišel nám krásný dopis…

Vedení fotbalového klubu SK Jinočany nám poslalo krásný dopis, týkající se utkání k 90. výročí založení fotbalu v Jinočanech, hranému 9.9.2018. Děkujeme za poděkování…