Vašo Patejdl odešel…

V sobotu 19.8.2023 zemřel dlouholetý člen Amfory a můj blízký kamarád Vašo Patejdl. Na jevišti a trávníku jsme spolupracovali 35 let a přátelily se i naše rodiny. Vašo byl velmi slušný člověk a geniální muzikant. Jeho odchod zasáhl celou Amforu a budeme na něj často vzpomínat. Do nebeské jedenáctky Amfory vstoupil v pořadí jako třicátý devátý…  Čest jeho památce ! Petr Salava